header banner
Default

Binnenkijken: het penthouse in New York dat het hoogste en duurste is, staat te koop


Table of Contents

  In New York staat het duurste appartement ter wereld te koop. De makelaar van het appartement spreekt van een 'once in a lifetime penthouse'. Het penthouse, gelegen aan het Central Park, is niet voor angsthazen: het is namelijk niet alleen het duurste, maar ook het hoogste appartement ter wereld.

  Het penthouse, dat te koop wordt aangeboden door vastgoedmakelaar Ryan Serhant, bevindt zich op meer dan 430 meter hoogte in de Central Park Tower. Voor een schamele 250 miljoen(!) dollar kun jij, net als Jessica Biel en Justin Timberlake, de eigenaar zijn van een luxe penthouse in New York.

  Je hoeft niet bang te zijn dat je al je mooie interieur items niet kwijt kan: met ruim 1600m2 aan woonoppervlak is het het grootste appartement dat te koop staat in the big apple. Het dakterras en de balkons zijn bij elkaar zo'n 133m2, genoeg ruimte dus voor een bbq met uitzicht op de stad. Niet vies van een feestje? Het appartement heeft ook een balzaal van maar liefst 8 meter hoog!

  Maar dat is nog niet alles. In de Central Park Tower heb je verder een restaurant, zwembad en fitness- en wellnesscentrum tot je beschikking, samen met verschillende lounges en een filmzaal. Eenmaal, andermaal?

  Sources


  Article information

  Author: Ashley Little

  Last Updated: 1703914321

  Views: 884

  Rating: 3.7 / 5 (109 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ashley Little

  Birthday: 1918-05-31

  Address: 0911 Barnes Fort, East Patriciaberg, MN 17412

  Phone: +4186514266604256

  Job: Police Officer

  Hobby: Embroidery, Yoga, Chocolate Making, Hiking, Camping, Calligraphy, Baking

  Introduction: My name is Ashley Little, I am a daring, radiant, accessible, forthright, Colorful, multicolored, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.