header banner
Default

Monster Travel Kit memiliki 65W GAN dan PD!


Table of Contents
  Bu videoda 65W PD destekli şarj adaptörüne sahip olan Monster Seyehat Kiti'ne yakından bakıyoruz. 3 farklı ürünü aynı anda şarj edebilmemizi sağlayan bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

  Bu videomuzda Monster Seyahat Kiti hakkında konuşuyoruz. Video içerisinde de belirttiğim gibi bu kit içerisinde yer alan adaptör sayesinde 3 farklı ürünü aynı anda şarj edebiliyoruz. GAN destekli olmasından dolayı şarj adaptörünün boyutu da oldukça iyi seviyelerde. Sizler bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? 

  Ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz!

  Sources


  Article information

  Author: Angela Molina

  Last Updated: 1703993042

  Views: 1311

  Rating: 4.1 / 5 (33 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Angela Molina

  Birthday: 1993-05-02

  Address: 889 Mark Summit, Wallerborough, ME 91094

  Phone: +4002670863005075

  Job: Graphic Designer

  Hobby: Wine Tasting, Basketball, Robotics, Board Games, Drone Flying, Woodworking, Hiking

  Introduction: My name is Angela Molina, I am a transparent, honest, cherished, unreserved, esteemed, resolved, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.