header banner
Default

Van geldwisselaars tot cryptobankiers: de drugsmaffia handelt miljoenen zonder sporen achter te laten


Table of Contents

  Antwerpen -

  De internationale drugshandel via de Antwerpse haven genereert gigantische geldstromen tussen Zuid-Amerika, Europa en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel er miljarden omgaan in de cocaïnehandel, is het aartsmoeilijk voor politie en justitie om het vuile geld te onderscheppen. Van de traditionele hawaladar tot de cryptobankiers, ze verdienen fortuinen aan het rondpompen van miljoenen zonder sporen na te laten.

  Sources


  Article information

  Author: Monica Mcbride

  Last Updated: 1704275882

  Views: 769

  Rating: 4.2 / 5 (103 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Monica Mcbride

  Birthday: 1969-12-17

  Address: 07697 Moore Stravenue Suite 813, Jordanhaven, MT 08488

  Phone: +4200496743516867

  Job: Urban Planner

  Hobby: Rowing, Playing Piano, Gardening, Web Development, Poker, Mountain Climbing, Arduino

  Introduction: My name is Monica Mcbride, I am a dazzling, clever, unswerving, brilliant, ingenious, frank, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.